Beliggenhet Nordregate 8, Midt på Nordre gt i Trondheim som er byens gågate.
Eier Erichsen Gården AS med eier Erichsengården Holding AS eid av Realinvest AS og Kristiansten Eiendom AS
Forvalter Realinvest AS
Innhold Klesgiganten Zara har 3 etasjer med klær for hele familien. Resten av eiendommen består av kontorlokaler.
Om eiendommen I 1912 kjøpte Ole Erichsen senior gården for å møte den store konkurransen i bakerfaget, selv holdt han til bak vår frue kirke og følte at han var utenfor sentrum. Gården hadde hatt flere eiere blandt annet familien Lorck, Angell og Holst. Får Erichsen startet sin bakervirksomhet var det en vin og kolonial handel der som familien Holst drev i første etasje. Da Ole Erichsen kjøpte Nordre gt 8 i 1912 var gården en tømmerbygning på 2 etasjer. Erichsen rev gården i 1914 og satte opp en fem etasjes murgård på tomten og det er bygget som står der pr i dag. Det er et praktbygg i Jugendstil. Arkitekten bak denne bygningen er Johan P.L.Onsness (1872-1961). Han arbeidet hos Trondheimsarkitekten Lars Solberg og har blant annet tegnet flere praktbygg i Trondheim, blant annet E:C Dahls stiftelse, Tronhjems handelsbank, Strindens handelsbank, Søndre gt 13, Trondhejm Preserving, Arkitekt Christies gate 4 A-C.Erichsen konditori ble etablert i 1869 og er drevet i fem generasjoner frem til 2005. Etter disse årene har det kun vørt tradisjonell kafedrift uten bakevirksomhet. Kafedriften ble lagt ned etter eget ønske av Ole Erichsen i 2007. Gården ble da solgt til Realinvest AS og familien Angen. Eiendommen har blitt fullstendig renovert i 2008. I dag leies gården ut til klesgiganten «Zara» som leier 3 etasjer. I de to øverste etasjene er det kontorer.