Stiftelsens hensikt er å fremme allmennyttige og veldedige formål i inn- og utland ved å yte bidrag til helsefremmende og fattigdomsbekjempende tiltak rettet mot kvinner, barn og ungdom.

Vi ved bidrar til forskning rettet mot helse, donasjoner til sykehus, barnehjem utdanning og andre tiltak som tilrettelegger for bedre levekår for vanskeligstilte kvinner, barn og ungdom, samt å yte bidrag til nødhjelpsarbeid ved naturkatastrofer og krig.

Bidrag fra stiftelsen kan helt eller delvis ytes ved donasjoner til hjelpeorganisasjoner som i vesentlig grad yter bistand og arbeider innenfor områder som omfattes av stiftelsens formål eller i samarbeid mellom stiftelsen og andre organisasjoner, privatpersoner eller bedrifter som driver innenfor de områder som er omfattet av stiftelsens formål.

Barnehjem i Tanzania

Vi støtter hvert år et barnehjem i Tanzania økonomisk, hvor 78 barn og ungdommer i ulike aldre får støtte i form av skolepenger til høyskole og universitet. De får også penger til mat, klær og husly. Disse barna har foreldre som er døde av aids og de blir tatt hånd om Mama Neema. Hun er utdannet lærer og hun stiller høye krav til barna og følger opp skolearbeidet slik at de kommer seg videre inn på secondary school, noe som ikke er en selvfølge i Tanzania. Flere av styremedlemmene i Realinvest Stiftelsen har besøkt både barnehjemmet og skolene.

Samarbeid med plan i Liberia

Bjørn-Ole Myhr på besøk i Lofa

Bjørn-Ole Myhr på besøk i Lofa

I 2012 inngikk vi et samarbeid med Plan Norge om å få bygget en skole i Lofa i Liberia for totalt 459 barn. 30 barn ble automatisk medlem av «Child Rights Club» når skolen stod ferdig. På den måten ble de automatisk ambassadører og fikk opplæring i barns rettigheter. Skolen har også et eget jordbruksområde hvor de dyrker palmer. 

Skolen ble ferdigbygd i siste kvartal i 2013, og den består av 6 klasserom, kjøkken, 2 latriner, førskoleavdeling og en brønn med håndpumpe.  Den ble overlevert med 140 stoler og pulter. Lokalbefolkningen har selv vært aktiv med i byggearbeidene av skolen, og den ble høytidelig innviet da den var ferdig.