Viewing entries tagged
revpar

Hotellmarked i medvind?

Hotellmarked i medvind?

Sammenlignet mot fjoråret er veksten fantastisk, men bildet er sammensatt.