Realinvest har et kontorbygg på 10 000 m2 under oppføring på Leangen. 

DNB Næringsmegling AS ved megler Martin Udbye har på vegne av Realinvest as fremforhandlet leieavtalene med Trondheim kommune og NAV Sør-Trøndelag. Leieavtalene er «langsiktige» og utgjør til sammen leie av ca. 6000 kvadratmeter. I tillegg har leietakerne sikret seg opsjon om leie av ytterligere om lag 2000 kvadratmeter.

Bygget vil bli «meget arealeffektivt» og skal tilpasses leietakernes fremtidige arealbehov. Det nye offentlige servicekontoret skal bli godt synlig og lett tilgjengelig.

Eiendomsdirektør Bjørn Ole Myhr i Realinvest AS er naturlig nok svært tilfreds med inngåelsen av avtalene. Han ser på prosjektet som en viktig del av utviklingen av området rundt Sirkus Shopping og Lade / Leangen.