Med streiken i fjor som bakteppe, er mai vanskelig å vurdere isolert. Vi så liten eller ingen tap i markedet ved innledningen av streiken i fjor, men opplevde at markedet ble holdt tilbake utover i mai måned. Avlyste arrangementer og endringer i reisemønster ledet til lavere belegg og høyere pris. På denne måten får vi en mai i år som viser vekst i alle nøkkeltall mot fjoråret. Tabellen under viser en sammenstilling både mot 2016 og 2015 for sentrale Trondheim. Av denne fremkommer det at veksten i solgte rom er beskjedne 0,5% hvis vi sammenligner mot to år tilbake, men at nøkkeltallene likevel bedres betydelig grunnet bortfallet av kapasiteten som Britannia representerte.

* Data fra Benchmarking Alliance

* Data fra Benchmarking Alliance

Det er store forskjeller per uke dette året. Andre uke i mai fikk vi gode resultater for markedet grunnet b.l.a. NKUL (RevPAR = 695), mens vi i ukene som inneholdt en helligdag på en ukedag, fikk svake resultater. Spesielt uken med 17.mai på onsdag ble svak med en RevPAR på kun 366. De siste dagene i måneden ble også bra med tilsynelatende god konferanseaktivitet. Naturlignok avholdes konferansene på fulle uker, og uker med inneklemte dager unngås.

Akkumulert etter mai er alle nøkkeltall positive mot fjoråret. Belegget øker med 11,1 prosentpoeng og driver RevPAR opp. Snittprisen utvikler seg svakt med kun 1,5% opp akkumulert. Det er forventninger til at juni man mange gode arrangementer vil drive prisene i riktig retning.