av Eivind Askeland

På tross av streiken i april og mai 2016, selges det flere rom i Trondheim enn noe år tidligere. Alle nøkkeltall bedres for markedet, og RevPAR har beste notering siden 2011 med en vekst på 10% mot året før. Hovedårsaken til bedringen i år er ikke at veksten i solgte rom er mye høyere enn tidligere år. Snarere kommer effekten som et resultat av at kapasiteten for første gang på en årrekke har blitt redusert. Britannia stengte dørene 30.juni, og man ser straks i de påfølgende månedene at nøkkeltallene bedres. Eksempelvis får selv oktober med en nedgang på over 5 000 solgte rom, bedring i RevPAR med 1% mot året før. Mekanikkene er enkle. Lavere kapasitet leder til flere fulle dager, og større muligheter for hotellene til å selge rommene til høyere pris. Vi ser da også at hotellene øker sine priser med 3,0% i gjennomsnitt gjennom 2016. Tatt KPI i betraktning er ikke dette så mye å juble for, men historisk har ikke vekst i priser vært normalen for Trondheimsmarkedet. 

Trondheim har som regle alltid hatt vekst i etterspørsel, men nytt av året er at nøkkeltallene også bedres betraktelig. Etter 5 år med negativ RevPAR utvikling i Trondheimsmarkedet, snur det altså i 2016. Gjennom de siste årene har stadig tilvekst i kapasitet sørget for å holde belegget nede, og bidratt til at prisene har stått stille. Konkurranse på pris følger i kjølevannet av lavt belegg. Når prisene ikke stiger over 5 år blir dette etter hvert en utfordring for lønnsomheten for hotellene. Det er derfor gledelig at vi også får denne prisøkning i 2016, selv om 3% mest blir å anse som en korrigering.

I 2016 har vi hatt en del positive enkelthendelser knyttet til etterspørsel som har ledet til at resultatene ble så pass gode. I helhet ble sommeren meget positiv, men dagene rundt Bruce Springsteen, var fantastiske. Etterspørselen økte utover byens grenser, og prisene gikk kraftig opp. Konsertkvelden nådde markedet en RevPAR på 1 217 kroner og sammenlignet mot et årsgjennomsnitt på 517, er det formidabelt. Supercupfinalen mellom Real Madrid og Sevilla markerte også en topp dette året og sammen med NM Janitsjar og Nor Fishing utgjorde kampdagen (9.august) én av åtte dager i 2016 der markedet oppnådde over 1 000 i RevPAR.

Forutsigbarhet i forhold til arrangement er en viktig årsak til gode resultater på disse dagene. Hotellene er bevisst at byen vil fylles, og kan sette opp prisene i god tid. Slike merkedatoer har vært viktig for markedsutviklingen i 2016, og vil også være viktig for utviklingen fremover. Forhåpentlig vil Trondheim Concerts presentere enda sterkere programmer i årene fremover, og bidra til at veksten i etterspørsel fortsetter.

Gjestedøgn og segmenter
Med økningen i solgte rom følger økning i gjestedøgn. I segmentene for 2016 ser vi en trend mot at fritid og konferanse øker, mens yrkesreiser går tilbake. Økningen i fritidsreisende har vi sett i en årrekke. Det er det naturlig å anta at dette har en sammenheng med at konsert- og kulturtilbudet i Trondheim stadig er økende. Vi ser også at Trondheim er en attraktiv weekendby for tilreisende fra nærområdet. Økningen i konferansetrafikken henger godt sammen med de nye hotellene som har kommet til i senere år, og med dem byens evne til å huse større og flere arrangement. At yrkestrafikken går tilbake kan være en bieffekt av oljeprisfallet, men det er også en mulig feilkilde i tallene. Rom som selges via de ulike nettagentene (Booking.com / Expedia), er ofte noe uklare i hotellenes segmentering. Hotellene kjenner ikke til formålet den reisende har, og kan derfor sortere disse under fritidsreisende der det tidligere sorterte under forretningsreisende. Rombestillinger via disse kanalene vet vi er i vekst.
 

Nøkkeltall per år 2011 – 2016 for Trondheim sentrum

Nøkkeltall per år 2011 – 2016 for Trondheim sentrum