Hotell på Nordre gjenåpnes etter vesentlig oppgradering

Hotell på Nordre gjenåpnes etter vesentlig oppgradering

1.oktober åpnes City Living Sentrum Hotel. Effektivt hotell med god beliggenhet og gode rom.

18 leiligheter på 15 timer

18 leiligheter på 15 timer

18 boliger på 15 timer

Nytt attraktivt kontorbygg på taket av Sirkus

Nytt attraktivt kontorbygg på taket av Sirkus

Nytt attraktivt kontorbygg på taket av Sirkus Shopping

Hotellmarked i medvind?

Hotellmarked i medvind?

Sammenlignet mot fjoråret er veksten fantastisk, men bildet er sammensatt.

Byggestart i Munkhaugveita

Byggestart i Munkhaugveita

Nå starter byggingen i Munkhaugveita.

Hotellåret i Trondheim - Tilbakeblikk på 2016

Hotellåret i Trondheim - Tilbakeblikk på 2016

2016 ble et bra år for hotellnæringen i Trondheim. Les mer om hvorfor.

Vil spleise på ny storhall på Brattøra

Vil spleise på ny storhall på Brattøra

Realinvest vil være med å bidra til storhall på Brattøra.

Positiv til Storhall på Brattøra

Positiv til Storhall på Brattøra

Realinvest er positiv til storhall på Brattøra

Urbane leiligheter i Munkhaug- veita

Urbane leiligheter i Munkhaug- veita

Nye leiligheter Trondheim sentrum i salg nå

NAV flytter inn på Leangen

NAV flytter inn på Leangen

Svært tilfreds med leieavtale