Beliggenhet Eiendommen er beliggende på Sorgenfri / Tempe ca 2 km syd fra Trondheim Torg, i et av de mest attraktive næringsområder i Trondheim, med en blanding av kontor, industri, og noe handelsvirksomhet. Eiendommen har svært gode adkomst forhold til hovedveinettet mot sentrum via Holtermannsvegen nord, og syd via det nye toplanskrysset mellom omkjøringsveien og Bratsbergsveien. I tillegg er det meget god kollektiv dekning i området Eiendommen ligger i et av Trondheims mest trafikkerte områder, og bygget har derfor meget gode eksponerings muligheter. Andre bedrifter som er lokalisert i området er bla. Simens, Posten, Trondheim energiverk, m.m. Eiendommen ligger forøvrig innenfor området Trondheim Kommune har definert som Tekno byen. Eiendommen har meget gode parkeringsforhold.
Eier Realinvest AS
Forvalter Realinvest AS
Innhold 5 etasjer fordelt på kontor virksomhet, og produksjon i 1 etasje og kjellerplan, samt noe lager i kjeller. Vareheisen går fra kjeller til 4 etasje. Personheisen dekker fra U etasje til 5 etasje. Bygget inneholder ellers møtefasiliteter, felles betjent kantine, toaletter i alle etasjer.
Om eiendommen

Sorgenfriveien er oppkaldt i 1940 etter eiendommen Sorgenfri. Veien var tidligere en del av Lerkendalsveien. Eiendommen hadde 4 eiere i 1977. Det var Per kalmar Lund, Torleif Gustav Lund. Kari Grenne Christensen og Astrid Lund Henning.De solgte sine andeler videre til Fjellanger Widerøe AS i 1992.I 2004 kjøpte Coreal AS eiendommen, og i 2007 ble eiendommen solgt videre til Sorgenfriveien AS, som er et datterselskap i Realinvest AS.Sorgenfriveien 9 er et godt eksponert kontorbygg ved hovedinnfartsåren til Trondheim sentrum. Bygningen er oppført i 1965 og har et brutooareal på 5465 kvm. Bygget har 6 etasjer inkl kjeller. Eiendommen har god parkeringsdekning. Eiendommen er pr i dag leid ut til en blanding av kontor, industrivirksomhet og noe innslag av handel.