Beliggenhet Trondheim sentrum
Eier Realinvest AS
Forvalter Realinvest AS
Innhold Nattklubben "The Mint"
Om eiendommen

Ble tidligere kalt «Duegården» også » Lillegården». I siste halvdel av 1700 tallet tilhørte gården kjøpmann Oluf Christian Due, deretter hans sønn konsul Carsten Schiødt Due, og fra 1809 hans sønn Oluf Christian Due D.Y. Han ble utnevnt til tollkontrollør i Kristiansand og solgte da gården videre i 1819 til major Johan Chr. Røder. Konsul Due hadde også en annen sønn som ble offiser , diplomat , generaloffiser og tilslutt norsk statsminister i 1841-58. Gården ble ødelagt i bybrannen 1841, og Røder solgte i 1843 tomten til Trondhejms Sparebank som i 1849 solgte den gjenreiste gården til arkitekt Johan.Fr. Gaden. Hans enke bragte gården til sin andre mann kjøpmann G.C.Roshauw. Gården ble totalrenovert og ombygd på 60/70 tallet. Det er en murgård som har et spesielt særpreg. Den har 3 etasjer. Den er på 1200 kvm Bta.  Gården skiftet senere eier flere ganger før den i 1960 årene ble overtatt av restaurantør Martin Michaelsen, som her startet restauranthuset Baronen. Siden da har eiendommen fungert som restauranthus » tidligere krovertens hus». Gården har huset restaurant Bollywood, Harveys , Rio etc. I 1986 kjøpte Kaare Berg AS eiendommen og han solgte den videre i 1999 til Rio AS. Samme dag i 1999 ble eiendommen igjen overført til selskapet Realinvest AS. Realinvest AS kjøpte gården / selskapet den 01.06.2005. av Ebo Eiendom AS.