Beliggenhet Sentralt beliggende i sentrum av Tromsø.
Eier Realinvest AS
Forvalter Realinvest AS
Innhold Restaurant, cafe, kontor, butikk og leiligheter fordelt på eiendommer i Grønnegate 37-39, Storgata 32, 34, 36 og 38
Om eiendommen

I Tromsø er kvartalet kjent som Meierikvartalet.