Beliggenhet Schultzgate 2-4, Eiendommen ligger meget sentralt i midtbyen i Trondheim ca 2 min fra Trondheim Torg og 1 minutt fra Trondheim tinghus.
Eier Realinvest AS
Forvalter Realinvest AS
Innhold Eiendommen består av 2 etasjer med kontorer, og en hvelvkjeller
Om eiendommen Etter bybrannen i 1846 ble gaten oppkalt etter residerende kappellan i vår frue kirke. Han het Niels Stockfleth Schultz (1790-1832) han eide hele det området hvor gaten ble anlagt. Schultz var prestesønn, men mistet tidlig sine foreldre. Han ble derfor satt i skomakerlære, og bøndene i hans hjembygd finansierte hans studier. I 1809 ble han kapellan i vår frue kirke. Han var stortingsmann fra 1814-1818. I 1822-1828 var han stortingspresident. Eiendommene i strøket er murhus, som ble bygd etter bybrannen i 1846. Det ble påbudt å bygge i mur etter den store brannen som herjet Trondheim. Eiendommen har 2 etager, med en liten hvelvkjeller. Bygningen har et brutto areal på 759 kvm. Realinvest AS kjøpte eiendommen i Juni 2001 av Midelfart Eiendom AS som er et firma som Celina Middelfart eier. De hadde en frisørskole i bygget. Realinvest AS renoverte bygget i 2005/2006 og pr. i dag har vi vårt hovedkontor her. På vårt hovedkontor sitter det ca 25 hyggelige medarbeidere.