Ledige kontorlokaler i Trondheims paradegate.

Nordregate 8 (gamle Erichsen-gården) er 384 m2 inkl fellesareal i 4 etasje. Heis i bygget. Kan konverteres til to leieforhold.

Ta kontakt med eiendomssjef Mona Hoff for nærmere informasjon. Telefon 959 92 800 eller mona@realinvest.no.