vår historie

 

Realinvest AS er et familieeid selskap med røtter langt tilbake i tiden. Firmaet ble opprinnelig registrert under navnet A. Vold AS den 9 januar 1891. Firmaets grundlegger Peder August Vold ble denne dag tildelt et handelsbrev etter følgende søknad:

"Undertegnede Peder August Vold tillader sig herved at anmelde, at jeg under Firma A. Vold agter at begynde en Handelsvirksomhed hersteds."
Trondhjem 9. Januar 1891
A.Vold

Peder August Vold

Peder August Vold ble født den 4 november 1859 i Trondheim av foreldrene snekker Martin August Vold og hustruen Cicilie Pedersdatter. Med alminnelig skoleutdannelse og allerede i en meget ung alder kom han i tjeneste hos Halvor Jenssen som drev forretning med ¨Stentøi, Porselæn, Glas, Kortvev., Lys og Belysningsolier en gr. og en det.¨ i Dronningens gate 14. Allerede i år 1875 nevnes han som handelsbetjent hos Halvor Jenssen, og det i en alder av knapt 16 år.

Firmaet Jenssen som var en av de daværende største forretninger, og med adskillige forbindelser med utlandet gav Vold anledning til å få en grundig utdannelse. Han viste stor pliktoppfyllelse og avanserte snart til lagersjef og reisende for firmaet. Da firmaet Halvor Jenssen slutter i 1890 overdrar C.J. Pedersen forretningen som den stod i Dronningens gate. Vold derimot blev overdratt firmaets agenturer nordenfjells og dessuten firmaet Jenssens største kunder, blant annet som eneleverandør til Nordenfjeldske og Vesterålskes dampskipsselskaper, og med disse forbindelser åpnet Vold egen forretning.

Han begynte i de første årene selv å reise på Nord Norge, for på denne måte å innarbeide firmaets forbindelser. Forretningens første lokaler var i Søndre gate 15, med et kontor og noen utstillingsrom, men firmaets første egentlige butikk lokaler er å finne fra 1892 i Strandgaten no. 20 (Olav Trygvessøns gate). I 1894 nevnes: ¨A. Volds Glas og Stentøi forretning¨ i Strandgaten no 25, Værnesgaarden kallet den gang, men som nu er tillagt Ole Dahls forretningslokaler. Derfra flyttet forretningen i 1898 til Nordre gate no. 11, og i 1906 finner vi firmaet i dronningens gate no 14. I den samme gård hvor firmaet Halvor Jenssen holdt til. C. J Pedersen hade da fraflyttet sine lokaler. Forretningens lagerplass var først i Thaulow bryggen ved Almenningen, nå på skrå overfor Melansø gården i Fjordgaten. Derfra blev lagerplassen flyttet til Magnus Halvorsens brygge i Fjordgaten, og endelig i 1906 til lagerplassen i Fjordgaten no 28.

Peder August Vold der var en arbeidssom og dyktig forretningsman som aldri sparte sig selv, drev firmaet A. Vold frem til et av de største glassmagasin nordenfjells og innarbeidet sine forbindelser med stor dyktighet. Foruten at han var en god forretningsman, deltok han også i det offentlige liv. Nemlig som varamann av bystyret i periodene 1899-1901, 1902-1904, 1905-1907, 1911-1913 og 1914-1916. Han var også en tid medlem av ligningsnevnden. Han døde den 12 mars 1919 etter noen måneders sykdom. Etter hans død benyttet enkefru Marie Vold handelsbrevet sammen med sin sønn Arne Vold.

Wilhelm Hoff

Etter generalforsamling i firmaet den 11 februar 1933 og ved skrivelse av 2 mars s.å. til Trondheim firmaregister anmelder fruene Aslaug Hoff og Ingrid Walstad, som på skiftet efter deres mor har overtatt firmaet med aktiva og passiva, at dette fortsetter som aktieselskap med fru Hoff, fru Walstad, Wilh. Hoff og Einar Walstad som aktionærer. Bakermester Wilh. Hoff blev valgt til enestyre og tegner firmaets navn.
Forretningens lokaler er i Djønnegården. På hjørnet av Søndre og Olav Tryggvessons gate, hvilke har vært i bruk siden 13 februar 1933 da de blev flyttet fra Olav Trygvessons gate 14(Mathesongården) hvor firmaet hade holdt til siden 1929.

Siden firmaet blev etablert i 1891 har det i alle år representert Egersunds Fayancefabriks Co, Porsgrund Porselensfabrik og Christiania Glasmagasin, foruten en rekke utenlandske forbindelser.
Under Wilh. Hoffs ledelse gjennomgikk firmaet forskjellige utvidelser. I 1939 avviklet C.A. Jacobsen sin gamle velrenommerte forretning og overdrog til A. Vold AS sitt lager og salgsinteresser samt de fleste av dette firmas funksjonærer og arbeidere, slik at firmaet A. Vold AS den gang ble regnet som det største firma i bransjen nordenfjells.

Wilhelm Hoff var en annerkjent og dyktig forretningsman som også drev fram bakeriet Wilhelm Hoff AS og andre virksomheter. Etter sin død i 1948 tok sønnen Peder August Hoff over virksomheten A Vold AS.

Peder August Hoff

I den store bryggebrannen i 1967 forsvant hele engroslageret og det ble besluttet å kun drive detaljhandel fra butikken i Olav Trygvassonsgate 23. Samtidig med dette begynner Peder August Hoff å investere i forretningseiendommer. Først ble det bygd ett varehus på leangen i Thonning Owesensgate som senere ble ombygd til KBS Kjøpesenter. Deretter kjøptes Olav Trygvassons gate 2a som senere ble solgt til Trondheim Kommune og ombygd til Olavshallen. Peder Augsut Hoff begynte med dette en endring av satningsområde for firmaet som fortsatte etter hans død i 1988. Da tok søskenparet Mona og Hans Hoff over selskapet, avviklet glassmagasinet, forandret navn til Realinvest AS og satset på eiendom.

Mona og Hans Hoff – Realinvest

Den første eiendommen ble kjøpt i 1992 i Kongensgate 42 og der begynte selskapet hotelldrift under navnet Munken Hotell. Bjørn Ole Myhr ble ansatt som firmaets leder og nå begynte en ekspansjon innenfor eiendom.
Selskapet har i de senere år gjennomgått en betydelig vekst og er idag morselskap i konsern med ca. 200 ansatte.

Konsernet forventes en omsetning i 2015 på ca. 230 millioner kroner.

Konsernet har 3 satsningsområder:
1. Realinvest AS – sentrumseiendommer innenfor kontor, handel og bolig.
2. Hoff Hotels AS – Drift av hotell.
3. Hoff Handel AS – utvikling og drift av kjøpesentre og handelseiendommer.

Selskapet eier en betydelig eiendomsmasse med ca 30 eiendommer og 200.000 kvadratmeter. Selskapet er i sterk ekspansjon. Selskapet har i 2012 sluttført byggingen av Clarion Hotel Trondheim som er ett av skandinavias største konferansehotell (400 rom). Eiendommen eies 50% med E.C. Dahls Eiendom. I tillegg ble Sirkus Shopping ferdigstilt samme år. Sirkus er et av Trondheims største kjøpesenter og omsetter for over 850 millioner kroner. Selskapet har nettopp ferdigstilt et hotel i Tromsø på 196 rom (Comfort express hotel Tromsø) i samarbeide med Choice Hotels Scandinavia

Selskapet ledes av konsernleder Hans Hoff.

Strategi

Den strategi som er lagt for konsernet Realinvest innebærer at eiendommer skal kjøpes sentralt i de byene selskapet engasjerer seg i.